วันที่ 15 เมษายน 2563 บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ ในสโลแกน “สงกรานต์ปลอดเชื้อโควิด – 19 ” โดยมี คุณกิตติ ชีวะเกตุ และ คุณนิรมล ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานในงาน มีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

สงกรานต์ 2018

เนื่องในวันปีใหม่ไทย ทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว และ สรงน้ำพระตามประเพณีวันสงกรานต์โดยมีคุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เกียรติเป็นประธานงานในวันนี้ โดยเหล่าพนักงานได้ขอพร พร้อมกับการให้ศีล ให้พร รวมถึงให้คำสอนแก่พนักงาน เป็นการอวยพรเพื่อให้พนักงานเริ่มต้นปีใหม่ไทย ได้อย่างมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง
 

งานขึ้นปีใหม่ เปิดโรงงาน และ สำนักงานใหม่ ณ โรงงาน UAPC อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่อันดี ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นว่าจะใช้เป็นโอกาสในการทำพิธีเปิดโรงงาน และ ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ รวมถึงใช้เป็นอากาสในการฉลองวันปีใหม่สำหรับพนักงานทั้งในส่วนของโรงงาน และ ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ ซึ่งใช้สถานที่จัดเป็นส่วนออกกำลังกายของพนักงานที่อาคารสำนักงานใหม่

โดยเชิญพระสงฆ์จำนวน 9 องค์มาเพื่อประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่กิจการและพนักงานทุกท่าน นอกเหนือจากพิธีทางศาสนาพุทธในช่วงเช้าเพื่อสิริมงคลแล้ว ในช่วงบ่ายทางบริษัทยังได้จัดเวทีประชันความสามารถให้พนักงาน โดยพนักงานทุกท่านสามารถเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 24,000 บาท นอกเหนือจากการประกวด ยังมีการจับสลากประจำปีโดยของรางวัลทั้งหมดมีมูลค่าถึง 68,000 บาท ประกอบไปด้วย เงินสดจำนวน 10,000 บาท พัดลม เตาปิ้งย่าง หม้อสุกี้ ชุดที่นอน และ เตารีด

นอกเหนือจากของรางวัลที่บริษัทเตรียมให้แล้ว ทางผู้บริหาร คุณบวร คุณกิตติชีวะเกตุ คุณนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ คุณนิรมล ชีวะเกตุ ยังได้เตรียมของรางวัลส่วนตัวเพื่อพนักงานอีกด้วย

หลังจากการประกวดความสามารถ และ การจับสลากประจำปี รวมถึงการจับสลากของรางวัลพิเศษ ก็ยังมีการแสดงอีกหลากหลายชุดจากกลุ่มพนักงานใหม่ และการแสดงจากกลุ่มพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานได้มากขึ้น ทำให้บรรยากาศของงานสนุกสนานและครึกครื้น
 

TestSystem

Test UAPC

binder Thailand, UAPC, Glue binder Thailand, UAPC, Glue