FLEXOGRAPHIC INK

Flexographic Ink

           ทางบริษัทยูเอซี แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด ได้พัฒนากาวสำหรับผลิตหมึกงานพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexographic Waterbase Ink) ที่มีการยึดเกาะที่ได้ ให้ปริมาณความเข้มสีและมีความทึบแสงสูง ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้าที่นำไปใช้ในงานพิมพ์ เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษ

รหัสสินค้า          คุณสมบัติ  
E-705M  
  • กาวชนิด สไตรีนอะคริลิค (Styrene Acrylic) ซึ่งให้การยึดเกาะ มีความทึบแสงดี และมีคุณภาพคงที่
 
E-709HV  
  • เป็นการพัฒนากาว E-705M ให้ปราศจาก APEO และสารฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
 
E-718  
  • กาวชนิด สไตรีนอะคริลิค (Styrene Acrylic) ซึ่งให้การยึดเกาะได้ดี ให้ความทึบแสงและความเข้มสีดีได้
 
E-7183  
  • กาวชนิด สไตรีนอะคริลิค (Styrene Acrylic) ซึ่งพัฒนามาจาก E-718 ให้มีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น
 

ติดต่อฝ่ายขาย

info@uapc.co.th
+66(0)2 537 9016 ต่อ #411, #412

TOP
ปิดโหมดสีเทา