UV CURABLE ACRYLATED RESINS

binderThailand-UAPC-Glue
binderThailand-UAPC-Glue

น้ำยาเคลือบเงายูวี (UV Coating Application)

           โรงพิมพ์หรืออุตสาหกรรมเคลือบกระดาษ มีความต้องการน้ำยาเคลือบเงายูวีคุณภาพดีเพื่อประสิทธิภาพในการเคลือบสิ่งพิมพ์ทั้งกระดาษบางและหนาให้มีความมันวาวตามความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า คุณสมบัติ
ULTRALITE 0872 น้ำยาเคลือบเงายูวีเหมาะสำหรับกระดาษทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นบางหรือหนา
ULTRALITE 0836 น้ำยาเคลือบเงายูวีเหมาะสำหรับกระดาษบาง โดดเด่นในเรื่องไร้กลิ่น
ULTRALITE 0891 น้ำยาเคลือบเงายูวีเหมาะสำหรับกระดาษหนา
ULTRALITE 0885 น้ำยาเคลือบเงายูวีใช้เคลือบบรรจุภัณฑ์ในอาหารทางอ้อม และจัดให้เป็น”Green Product”
ULTRALITE 0900 น้ำยาเคลือบเงายูวีเหมาะสำหรับการเคลือบกระดาษทุกขนาด และโดดเด่นในเรื่องป้องกันรอย หรือการขีดข่วนโดยสามารถใช้ทดลองกับ เทป เทส (Tape test)

ติดต่อฝ่ายขาย

info@uapc.co.th
+66(0)2 537 9016 ต่อ #411, #412

TOP
ปิดโหมดสีเทา