uapc

บริษัทฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการบริหาร  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เหล่าพนักงานได้ขอขมาและขอพร เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริหาร

โดยในพิธีนี้ คณะกรรมการบริหารได้เริ่มจากการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อพนักงานรดน้ำดำหัวขอพร ท่านได้พรมน้ำอบไทยไปที่ตัวพนักงาน  พร้อมกับการให้ศีล ให้พร รวมถึงให้คำสอนแก่พนักงาน เป็นการอวยพรให้พนักงานเริ่มต้นปีใหม่ไทย ได้อย่างมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง